SLEGERS Algemene Aannemingen

Erkenningsnummer Datum goedkeuring Erkenningen
17.868 18/10/2012 6C - 6C1 - 5G - 4D - 4D1 - 3C5 - 3C3 - 3C2 - 1E

 

SLEGERS Tuinbouw

Erkenningsnummer Datum goedkeuring Erkenningen
17.869 20/03/2012 4G3 - 3G2 - 2G4

 

DRION Glijbouw

Erkenningsnummer Datum goedkeuring Erkenningen
24.141 22/06/2009 3C - 3C1 - 3C3

 

GIVAKO Drainage

Erkenningsnummer Datum goedkeuring Erkenningen
15.075 19/05/2010 3G2 - 2G3 - 1G - 1G5 - 1C1 - 1B1

 

B1 Ruimen van waterlopen
C Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken
C1 Gewone rioleringswerken
C2 Watervoorziening en leggen van allerhande leidingen
C3 Niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen
C5 Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen
D Algemene aannemingen van bouwwerken
D1 Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen
E Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde
E1 Moerriolen
G Algemene aannemingen van grondwerken
G2 Draineerwerken
G3 Beplantingen
G4 Speciale bekledingen voor sportvelden
G5 Afbraakwerken

 

Klasse

Maximumbedrag
van de aanneming
(excl. BTW) EUR
Maximum totaalbedrag
van alle aannemingen
(excl. BTW) EUR
1 135.000 682.000
2 275.000 2.200.000
3 500.000 4.000.000
4 900.000 7.000.000
5 1.810.000 14.500.000