Over Slegers

Vanuit de eenmanszaak L. Slegers over Slegers P.V.B.A. en Slegers Algemene Onderneming N.V. groeide een bedrijvengroep die vandaag een leidende positie ingenomen heeft in de Belgische wegen- en tuinbouwwereld. Aan de basis van het succes ligt een strategische totaalaanpak en een goed georganiseerde coördinatie die het mogelijk maken om complexe omgevingswerken vlot en professioneel uit te voeren. De gestage groei van de Limburgse ondernemer vertaalt zich dan ook in stijgende omzetcijfers.
 

Huidige structuur

Nu onze eigentijdse woon- en werkomgeving steeds hogere eisen stelt inzake levenskwaliteit, is Groep Slegers met zijn gediversifieerd aanbod ideaal geplaatst om complexe projecten uit te voeren. Gestart als eenmanszaak in 1957 is de firma van Leon Slegers  nu uitgegroeid tot een succesvolle wegen- en tuinbouwonderneming die bekend staat om zijn totaalservice. Specialisaties zijn de herwaardering van stadskernen, parkaanleg, aanleg en renovatie van sociale woonwijken, omgevingsaanleg van administratieve gebouwen zoals ziekenhuizen, scholen... .

Groep Slegers omvat naast Slegers Algemene Aannemingen N.V. (algemene wegen-, riolerings- en infrastructuurwerken) en Slegers Tuinbouw N.V.  (groenaanleg en sportbouw) ook Drion Glijbouw N.V.  (bouwen in beton met glijbekisting) en de BVBA Givako (drainage, aanleg en regeneratie van sportgrasvelden). De verschillende activiteiten zijn onder te verdelen in twee groepen, waarvan de afdeling wegenbouw ongeveer 80% van de activiteiten voor haar rekening neemt en de afdeling groeninfrastructuur 20%.  Wedem B.V.B.A., onder leiding van zaakvoerder Walter Demey, is hoofdaandeelhouder van de werkmaatschappijen en zorgt voor de centrale dienstverlening zoals administratie, logistiek, atelier en garage.

De Groep Slegers stelt ± 80 medewerkers tewerk en realiseert een omzet van ca. 10 miljoen euro. Vandaag heeft Groep Slegers zo'n    1.600 kleine en grote projecten gerealiseerd: 840 projecten sinds de oprichting van Slegers Algemene Onderneming N.V., circa 150  projecten sinds het afsplitsen van de zelfstandige entiteit Slegers Tuinbouw N.V. en ongeveer 600 projecten bij Drion Glijbouw N.V. sinds 1992.

 

Investeren in continuïteit

Groep Slegers heeft in de loop der jaren een stevige positie verworven in België, en dan voornamelijk op de Limburgse markt. Daar waar Slegers Algemene Aannemingen en Slegers Tuinbouw zich bewust beperken tot een straal van 100 km vanuit hoofdzetel Bilzen, richt Givako zich tot heel Vlaanderen en mikt Drion Glijbouw op de Benelux-markt.

In de bedrijfsfilosofie van Groep Slegers staat betrokkenheid dan ook centraal. "Klopt. De toekomst ligt in een lerende organisatie waarin iedere medewerker bereid is om zijn collega te helpen, hem te laten delen in zijn kennis en ervaring. Ons succes danken we aan onze gedreven medewerkers die dag na dag investeren in die betrokkenheid. Het is belangrijk dat we blijven leren uit onze ervaringen en dat we bijstellen waar nodig, zowel op het gebied van kwaliteit als op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu."


Bekijk hier onze bedrijfsreportage: